privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Iris van Meijl Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Iris van Meijl Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Iris van Meijl Fotografie verstrekt. Iris van Meijl Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

1.1 Uw voor- en achternaam

1.2 Uw adresgegevens

1.3 Uw telefoonnummer

1.4 Uw e-mailadres

1.5 Uw IP-adres

1.6 Uw foto's 


2. WAAROM IRIS VAN MEIJL FOTOGRAFIE GEGEVENS NODIG HEEFT 

Iris van Meijl Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Iris van Meijl Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit fotografische dienstverlening.

Wanneer u cadeaubonnen, ebooks of online cursussen besteld worden uw voor- en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer gevraagd om de producten naar u op te kunnen sturen.


3. HOE LANG IRIS VAN MEIJL FOTOGRAFIE GEGEVENS BEWAART 

Iris van Meijl Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw foto's die na de reportage gemaakt zijn worden 3 maanden bewaard en de foto's die U zelf heeft uitgekozen en die bewerkt zijn worden altijd bewaard. Zo kunt U altijd Uw foto's opnieuw opvragen wanneer U deze om technische redenen bent verloren. De foto's worden verwijderd wanneer U Iris van Meijl Fotografie daartoe verzoekt of wanneer Iris van Meijl Fotografie wordt beëindigd. 


4. DELEN MET ANDEREN 

Iris van Meijl Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


4.1 Van alle klanten die een factuur van Iris van Meijl Fotografie ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in de financiële administratie bij Tellow. Hierop is deze Enprivacyverklaring van toepassing.

4.2 Voor E-mail en agenda maakt Iris van Meijl Fotografie gebruik van Strato. Hierop is deze www.strato.nl/privacybeleid/privacyverklaring van toepassing. 

4.3 Wanneer U gegevens invult via de website www.irisvanmeijl.nl worden deze gegevens gedeeld met Weebly. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

4.4 De foto's waaruit U uw selectie kunt maken worden gedeeld met Pixieset. Uw naam en email adres worden ook gedeeld met Pixieset. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

4.5 Het versturen van de bewerkte foto’s gaat via wetransfer. Wetransfer slaat ook uw email adres op. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.


5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Iris van Meijl Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Iris van Meijl Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 


6. PORTRETRECHT

Iris van Meijl Fotografie mag foto's waar U kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming gebruiken op onder andere de website en social media. Deze toestemming vraagt Iris van Meijl Fotografie na de fotoreportage. Voor publicaties ed. zal Iris van Meijl Fotografie U ook altijd benaderen. Let op! Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto's mogen ten alle tijden door Iris van Meijl Fotografie gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.


7. COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins. 

7.1 Weebly

Deze website is gemaakt via Weebly. Weebly slaat uw IP-Adres op en verzameld data voor de bezoekersaantallen, welke pagina's veel bezocht worden, via welke website U op de website van Iris van Meijl Fotografie gelijkend bent naar www.irisvanmeijl.nl, ed. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 


8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@irisvanmeijl.nl. Iris van Meijl Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


9. BEVEILIGEN 

Iris van Meijl Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Iris van Meijl Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certi caat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Iris van Meijl Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Iris van Meijl Fotografie op via info@irisvanmeijl.nl. www.irisvanmeijl.nl is een website van Iris van Meijl Fotografie. Iris van Meijl Fotografie is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres: Meidoornstraat 1, 5712NP, Someren-Eind

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69034176

BTW nummerL NL219491409B01

Telefoon: +31 (0) 631243746

E-mailadres: info@irisvanmeijl.nl